Ovako satsar på fossilfri vätgas i Hofors

Grafik: Ovako

Ovako har inlett ett samarbete med Volvokoncernen, Hitachi ABB Power Grids Sverige, H2 Green Steel och Nel Hydrogen kring en satsning på produktion av vätgas i Hofors. Målet är att kraftigt reducera CO2-utsläppen, utveckla lokal industriell vätgasproduktion samt ta första steget till en framtida vätgasinfrastruktur för transportsektorn.

Med den nya vätgasanläggningen i Hofors säger sig Ovako bli först i världen med att värma stål med vätgas inför valsning. Tekniklösningen ska även möjliggöra en storskalig och kostnadseffektiv produktion av vätgas för bland annat fossilfria transporter med bränslecellslastbilar.  

Satsningen stöds även av Energimyndigheten där det gemensamma syftet är att etablera en industriöverskridande användning av fossilfri vätgas, öka kunskapen om möjligheterna med bränslet och uppnå en kostnadseffektiv produktion av vätgas. En tankstation för vätgasdrivna tunga fordon avses byggas i anslutning till vätgasanläggningen.

Paradigmskifte

– Transportsektorn genomgår ett paradigmskifte och grön vätgas kommer bli en av de viktigaste energibärararna inom transportbranschen för långa och tunga transporter. Decentraliserad vätgasproduktion inom stålindustrin passar mycket väl med transportbranschens behov av fossilfritt bränsle. Den här tekniklösningen är skalbar eftersom den kan användas av stålindustrin i stora delar av världen. För oss är det självklart att jobba i partnerskap med andra branscher för att vara engagerade i hela värdekedjan runt våra transportlösningar, säger Lars Stenqvist, teknisk direktör Volvokoncernen.

– Där direkt elektrifiering inte är möjligt, är grön vätgas en av de kompletterande energibärarna som kan stödja energiomställningen mot en koldioxidneutral framtid. I detta spännande samarbete testas nya värdekedjor och vi ser vi fram mot att skaffa kunskap om hur en elektrolysanläggning kan samverka med det befintliga elnätet och bli en viktig resurs för elnätets stabilitet, säger Jenny Larsson, vd Hitachi ABB Power Grids Sverige.

Om Ovakos vätgasanläggning

Elektrolysören för produktion av fossilfri vätgas kommer att installeras vid Ovakos verksamhet i Hofors och väntas vara klar i slutet av 2022, under förutsättning att tillståndsprocessen går enligt plan. Anläggningen om 17 MW kommer att generera 3500 kubikmeter fossilfri vätgas i timmen. Det innebär att Ovako genom konverteringen reducerar sina CO2 utsläpp för stålproduktionen i Hofors med 50 procent från redan låga nivåer. Investeringen på cirka 180 miljoner kronor stöttas av Energimyndigheten via Industriklivet. Planen är att lokal vätgasproduktion ska användas inom alla Ovakos enheter där stål valsas senast 2030, under förutsättning att det finns en god tillgång på fossilfri el.