Projekt ska bidra till helelektrifierade bygg- och anläggningsplatser

Bild: Mika Baumeister/Unsplash

Energimyndighet beviljar via FFI Energi & Miljö cirka 10,5 miljoner kronor i stöd till Lindholmen Science Park. Stödet går till ett projekt som ska visa på hur elektrifierade arbetsmaskiner kan integreras i mindre och större anläggningsprojekt, samt skötselverksamheter som gatuunderhåll, snöröjning med mera.

Arbetsmaskiner står idag för 6 procent av Sveriges växthusgasutsläpp samt en stor del av hälsoskadliga emissioner och buller. En övergång till elektrifiering skulle bidra till en väsentlig minskning av dessa utsläpp.

Det finns stora möjligheter att använda elektrifierade bygg- och anläggningsmaskiner vid framtida entreprenader men det finns utmaningar kring energiförsörjning och maskinutformning som till exempel dimensionering av maskinens energilager kopplat till möjliga laddstrategier och relaterat till effektuttag.

– Energimyndighetens stöd är helt avgörande för denna typ av samverkansprojekt. Stödet gör det möjligt för oss att samla alla relevanta aktörer i ett så tidigt skede som möjligt. Tillsammans kan vi nu på bästa vis dela kunskap mellan oss och driva på och effektivisera omställningen mot en fossilfri bygg- och anläggningsbransch, säger Rodrigue Al Fahel projektledare på Lindholmen Science Park.

Projektet ska bidra till ökad kunskap inom systemperspektivet där arbetsmaskiner, energilager och laddinfrastruktur testas i olika miljöer för att tydliggöra behov av förändringar i tekniska och organisatoriska kringsystem. Vidare ska deltagarna i projektet bygga upp kunskap, modeller samt utveckla en metodik avsedd att användas vid en framtida systemdemonstration av en helt elektrifierad byggarbetsplats i Göteborg.

– Vi jobbar kontinuerligt med att titta på intressanta projekt som kan bidra till omställningen till elektromobilitet. Just detta projektet bygger vidare på en tidigare studie inom samma område som är en del av ElectriCity-samarbetet i Göteborg. Resultatet ska bland annat leda till att demonstrera en helelektrifierad bygg- och anläggningsplats men också att bygga upp en långsiktig kompetens inom arbetsmaskinområdet, säger Peter Kasche, forskningshandläggare på Energimyndigheten.

Flera samfinansiärer och stödmottagare

I projektet deltar flera parter så som ABB, Göteborg Energi, Göteborgs Stad, Göteborgs Stads Leasing, HSB Göteborg, NCC Sverige AB, Riksbyggen, Volvo Construction Equipment samt Chalmers, Högskolan i Halmstad, RISE, Johanneberg Science Park och Lindholmen Science Park.  

Om programmet

Fordonsstrategisk Forskning och Innovation (FFI), är ett samarbete mellan staten (VINNOVA, Trafikverket och Energimyndigheten) och fordonsindustrin (Scania CV, AB Volvo, Volvo Personvagnar och FKG) om att gemensamt finansiera forsknings-, innovations- och utvecklingsaktiviteter med fokus på områdena Klimat & Miljö samt Säkerhet. Satsningen omsätter årligen cirka 1 miljard kronor, varav ca 50 procent är offentliga medel.