Lägre utsläppsminskningar för sjöfarten oroar

Utsläppsminskningarna för sjöfarten kommer att bli lägre än väntat. Foto: Adobe Stock

Sjöfartens FN-organ IMO antog i går slutligt ett nytt globalt styrmedel som ska minska utsläppen från internationell sjöfart. Men de internationella förhandlingarna slutade med ett nederlag för Sverige. Trots högljudda protester antogs lägre utsläppsminskningar än vad man tidigare kommit överens om. “Vi är mycket bekymrade och besvikna”, uppger de svenska representanterna från Transportstyrelsen i en kommentar till beslutet.

Förhandlingarna inom IMO, International Maritime Organization, har pågått under en veckas tid. När det kom till styrmedelspaketet som ska minska växthusgasutsläppen på kort sikt inom den internationella sjöfarten hettade det till runt det digitala förhandlingsbordet. Ett 80-tal länder engagerade sig i frågan, men med endast en handfull rösters marginal antogs det liggande förslaget, som innebär att utsläppsminskningarna kommer att bli lägre än väntat.

I en kommentar till beslutet uppgav de svenska förhandlarna från Transportstyrelsen – som är den myndighet som representerar Sverige i förhandlingarna – att de inte ställer sig bakom dessa utsläppsminskningar.

– Vi är mycket bekymrade och besvikna över att kommittén och IMO inte har kunnat leva upp till det som IMO redan har kommit överens om i den initiala strategin. Världen ser på IMO och resultatet av överläggningarna är inte uppmuntrande. Vi från Sverige är mycket missnöjda och skulle ha velat se ett mer ambitiöst resultat, framförde Sverige i samband med antagandet.

Så här säger Sofia Malmsten, sakkunnig på Transportstyrelsen och förhandlare för Sveriges räkning, om de nya reglerna:

– Det här räcker inte för att uppnå vare sig IMO:s långsiktiga mål eller Parisavtalet. Den beslutade utsläppsminskningen är för liten och takten är för långsam. Det ger ingen säkerhet att målet till 2030 kommer att nås. Vi hade önskat ett regelpaket som leder till större utsläppsminskningar.

Sydamerika, Kina, Ryssland, Japan och Norge var några av dem som stödde förslaget. Det gjorde däremot inte medlemsstater inom EU, USA, Kanada, Nya Zeeland och vissa små önationer i Stilla havet och Karibien.

Nästa möjlighet att påverka det kortsiktiga styrmedelspaketet blir vid den planerade översynen år 2025. Ytterligare styrmedel med fokus på IMO:s långsiktiga mål diskuterades också under mötet och man enades om en arbetsplan för utvecklingen av dessa.