Stora Enso startar ny produktion av dispersionsbarriärer i Forshaga

Foto: Stora Enso

Stora Enso meddelar att de slutfört installationen av den nya produktionslinjen för dispersionsbarriärer i värmländska Forshaga och produktionen är nu i gång. Installationen är resultatet av företagets investering på 10 miljoner euro. Enligt Stora Enso kommer produktionen köras in under de kommande månaderna.

Dispersionstekniken möjliggör produktion av mer hållbara förpackningsmaterial genom användning av förnybara träfibrer. Enligt Stora Enso blir produkterna även enklare att hantera i återvinningsprocesser, har ett lägre koldioxidavtryck och kan komposteras industriellt.

– Installationen av dispersionstekniken i Forshaga är ett viktigt steg i vår innovations- och hållbarhetsagenda. Genom att möjliggöra industriell produktion av miljövänliga förpackningsmaterial tillgodoser vi konsumenternas ökade efterfrågan på hållbara och cirkulära förpackningar, säger Hannu Kasurinen, chef för divisionen Packaging Materials.

Sedan förra året har anläggningen i Forshaga utvecklats till ett kompetenscenter inom Stora Ensos division Packaging Materials, med uppdraget att producera och utveckla nya biobaserade material och produkter.