Ny livscykelanalys av batteridrivna fordon

Batteridrivna fordon betydligt lägre klimatpåverkan sett över hela livscykeln. Foto: Scania

Som första aktör inom den tunga fordonsindustrin publicerar Scania en livscykelanalys (LCA) av distributionsfordon. Slutsatsen av analysen är att miljöpåverkan från batteridrivna fordon är markant lägre än den från ett fordon med en förbränningsmotor.  Livscykelanalys är en ISO 14040/44-metod för att beräkna miljöpåverkan av produkter, och täcker in hela livscykeln med början i framställningen och förädlingen av råmaterialet, och som i det här fallet slutar med återvinning av fordonen.

– Allt eftersom den tunga fordonsindustrin går över till en allt högre andel batteridrivna fordon, behöver vi fråga oss – är dessa batteridrivna fordon verkligen bra för miljön sett till hela deras livscykel? Påverkan kommer inte från utsläpp, så industrin behöver tänka om med vad vi menar med miljöpåverkan. Med den här studien har vi fått tydliga svar, säger Andreas Follér, Hållbarhetschef på Scania. 

Produktionen av batteridrivna fordon medför en större miljöpåverkan, mest beroende på den energikrävande tillverkningen av battericeller. Bortsett den ökade påverkan från produktionen, har batteridrivna fordon betydligt lägre klimatpåverkan sett till hela livscykeln, tack vare de betydligt lägre koldioxidutsläppen i drift. 

För lastbilar inom EU minskar vi livscykelns koldioxidutsläpp med 38 procent till 63 procent. Om man byter till grön el, får vi en minskning av koldioxidutsläppen med 86 procent sett över hela livscykeln. Batteridrivna fordon har potential till en mindre klimatpåverkan än fordon med förbränningsmotor redan efter ett till två års drift. Detta täcker in alla typer av el som undersökts i rapporten. 

Battericellerna står för drygt 40 procent av koldioxidutsläppen från produktionen av batteridrivna fordon. Det finns dock en stor potential för förbättrade utsläppsnivåer från batteriproduktion då batteriindustrin ständigt minskar sina utsläpp och användningen av grön el ständigt ökar. 

– Vi förväntar oss att för en majoritet av våra kunder kommer den totala kostnaden för fordon i drift att vara positiv för elfordon under detta decennium, och hälften av vår produktionsvolym kan mycket väl ha en elektrisk drivlina till 2030. Strävan mot noll-utsläpp handlar nu också om att minska koldioxidutsläppen i de processer och material som krävs för att bygga våra framtida lastbilar och bussar, säger Follér. 

Partnerskap är nyckeln till att nå resultat i den koldioxidminskning som krävs för att nå de vetenskapligt baserade klimatmål som Scania har antagit. Till exempel siktar samarbetet med Northvolt på att producera världens grönaste batteri. Stål är en annan stor del av lastbilens koldioxidavtryck, på grund av att man är starkt beroende av fossila ämnen under produktionsfasen. Partnerskapet med H2 Green Steel siktar på lösningar och att sätta Scania i riktning mot en Zero Emission Truck, något som företaget satsar på att leverera 2030.