Stora Enso ansluter till WWF:s plattform Forests Forward

Foto: Stora Enso

Stora Enso har anslutit sig till den nya WWF-plattformen Forests Forward. Plattformen engagerar företag och investerare att uppnå skogsrelaterade hållbarhetsmål, såsom att skydda den biologiska mångfalden och återställa skogar.

 

Företag som deltar i Forests Forward åtar sig att engagera sig inom områden som hållbart skogsbruk och hållbar handel med skog, bättre skogsvård, återplantering och återställande av ekosystem, samt främjande och återhämtning av den biologiska mångfalden. Forests Forward har som målsättning att hjälpa företag, investerare och samhällen att förbättra skötseln av 150 miljoner hektar skog globalt fram till 2030.

 

– Hållbart skogsbruk och biologisk mångfald står högst upp på Stora Ensos agenda för skogsvård. Vi kan spela en nyckelroll när det gäller att bidra till ett mer hållbart skogsbruk, vilket kommer att främjas av samarbeten inom hela sektorn. Samarbetet med WWF är ett utmärkt exempel på en samverkan där vi kan utbyta kunskaper och erfarenheter för att tillsammans påskynda positiv förändring, säger Annette Stube, global hållbarhetschef på Stora Enso, i ett pressmeddelande.