Ovakos sätter kurs mot nya klimatmål

Foto: Ovako

Ovako har publicerat en hållbarhetsrapport som omfattar företagets hållbarhetsaktiviteter under 2020.  

Rapporten fastställer också en färdplan för att uppnå nya klimatmål som överensstämmer med Parisavtalet, för att begränsa den globala temperaturförändringen till under 1,5 ˚C. Färdplanen beskriver hur Ovako fortsätter att minska sitt koldioxidavtryck för varmvalsade stålstänger genom processförbättringar och effektivitetsåtgärder.

Ovako meddelar att de även kommer att genomföra fallstudier som visar hur högpresterande stål kan minska koldioxidutsläpp för kunder genom att förbättra deras produkters prestanda.

- Regeringar runt om i världen sätter upp ambitiösa utsläppsmål och fokuserar på en hållbar återhämtning från covid-19-pandemin. Med vår starka hållbarhetsposition och färdplanen i vår senaste hållbarhetsrapport är vi redo att accelerera mot våra nya ambitiösa klimatmål, säger Marcus Hedblom, vd och koncernchef för Ovako.

 

En viktig milstolpe som lyfts i hållbarhetsrapporten är det framgångsrika fullskaletest som genomfördes i Hofors där stål värmdes med vätgas inför valsning. Om den här tekniken implementeras av stålproducenter runt om i världen finns det potential att spara 300 miljoner ton koldioxid årligen, förutsatt att det finns tillgång till fossilfri el, enligt Ovako.

Ovako tillverkar komponentstål till kunder inom till exempel kullager-, transport- och tillverkningsindustrin.