Jernkontoret sågar EU:s hållbarhetsstrategi

Jernkontoret riktade skarp kritik mot EU:s förnyade strategi för hållbar finansiering – taxonomin - när  Hållbarhetsnätverket gruva och stål samlades nyligen. I Hållbarhetsnätverket sitter hållbarhetsexperter från gruv-, järn- och stålföretagen i Sverige samt motsvarande på Jernkontoret, Svemin och Industriarbetsgivarna.  

– Taxonomin är ett ramverk som ska vägleda finansierare mot miljömässigt hållbara projekt baserat på en lista av verksamheter som bedöms utifrån olika klimat- och miljömässiga mål. Tyvärr har processen för framtagande av branschkriterier hittills varit bristfällig och överhuvudtaget inte anpassad till de verksamheter som redan ställer om mot fossilfritt. Det riskerar att snedvrida investeringar mot kortsiktiga lösningar, sa Helén Axelsson, miljö- och energidirektör på Jernkontoret, som inledde diskussionen om EU:s taxonomi.

Jernkontoret anser att vissa skrivningar i taxonomin riskerar att motverka arbetet för klimatmålen.

– Det går inte att tillverka solceller eller vindkraftverk utan gruvnäringen. Vi är en förutsättning för omställningen och behovet av metaller och mineral ökar kraftigt om vi ska uppnå klimatmålen. Så gruvnäringen får inte hamna bland de verksamheter som ska fasas ut enligt taxonomin, sa Hanna Stenegren, ansvarig för klimat och energi på Svemin.