SSAB lanserar kampanj för fossilfritt stål

SSAB har nyligen lanserar en kampanj för fossilfritt stål med fokus på dolda koldioxidavtryck i vardagen. Målet är att skapa medvetenhet om att stål finns överallt och att SSAB har lösningen för att avlägsna koldioxidutsläpp från ståltillverkningen.

Kampanjen kommer att bedrivas i Sverige, Finland och USA under juni och är utformad för att fungera globalt.

Redan 2021 kommer SSAB att kunna leverera stål som tillverkats med vätgas till kunder för prototyper. År 2026 är målsättningen att börja sälja fossilfritt stål i kommersiell skala.

– Vårt mål med kampanjen är att göra människor medvetna om det dolda koldioxidavtrycket och den viktiga roll som stål spelar i det moderna samhället. Självklart ser vi cyklar, vindkraftverk eller elbilar som miljövänliga. Men ståltillverkning står faktiskt för 7 procent av alla globala koldioxidutsläpp, säger Head of Corporate Identity and Group Communications Viktoria Karsberg, i ett pressmeddelande.

– Mediestrategin är brett inriktad för att skapa stor räckvidd, med huvudfokus på digitala plattformar. Ett digitalt fokus gör också att vi kan rikta in oss på människor som är mer engagerade i klimatförändringar och vår lösning, säger Fredrik Thor, chef för Corporate Brand and Marketing på SSAB.

Kampanjen kommer att presentera teman/produkter som i allmänhet uppfattas som hållbara och miljövänliga. Men i själva verket har de alla ett dolt koldioxidavtryck från stål. Budskapet är att de snart kan vara fossilfria och att stålindustrin står för sju procent av alla koldioxidutsläpp globalt.