Skåne infriar elektrifieringslöfte

Skåne satsar på elektrifierade godstransporter. Foto: Region Skåne

Region Skåne och en rad skånska aktörer presenterar idag ett skånskt elektrifieringslöfte om att gemensamt arbeta för att ställa om godstransporterna till eldrift. Det är en prioriterad utveckling för att få till en omställning av transportsektorn.

Skånes elektrifieringslöfte presenterades idag av Regionala utvecklingsnämndens ordförande Anna Jähnke, (M), till infrastrukturminister Thomas Eneroth, (S). Bakom löftet står en rad skånska aktörer som delar insikten om vikten av att förhindra klimatförändringar och tillsammans skapa rätt förutsättningar för den elektrifiering som krävs för klimatet och en hållbar tillväxt.

­– Som ett led i vårt proaktiva arbete i elektrifieringsfrågan har Region Skåne redan tillsatt Skånes effektkommission som bland annat fokuserar på elektrifierade transporter. Skånes elektrifieringslöfte är också starkt kopplat till att tillräcklig överföringskapacitet till regionen kan säkras, att näten inom regionen byggs ut samt att mer lokal elproduktion etableras säger Anna Jähnke, ordförande i Regionala utvecklingsnämnden.

Undertecknarna lyfter att det finns goda möjligheter att skala upp det arbete som redan är påbörjats i Skåne. Nu skapas nya samarbeten och konkreta projekt för vilka Skånes elektrifieringslöfte ger en bra grund. 

Skåne är en bra plats för att genomföra elektrifieringspiloter av regionala godstransporter. Regionen är tätbefolkad vilket ger ett större kundunderlag, dessutom är Skånes lite varmare klimat, korta avstånd och en för tunga elfordon bra topografi är en fördel.

– Som medlem av regeringens Elektrifieringskommission vet jag att elektrifieringen av transportsektorn är en förutsättning för fortsatt hållbar tillväxt. Det är vägen framåt. Att så många skånska aktörer nu samarbetar för att driva frågan kommer att vara en framgångsfaktor och fler är välkomna att stödja arbetet, säger utvecklingsdirektör Ulrika Geeraedts i Region Skåne.