Ny anläggning för däcksåtervinning i Uddevalla

Thomas Sörensson, vd för Enviro. Foto: Enviro

Företaget Scandinavian Enviro Systems vill bygga en däcksåtervinningsanläggning i Uddevalla med kapacitet att återvinna hälften av alla Sveriges uttjänta däck. Bolaget meddelar att de kommer att lämna in ett förslag till samrådsunderlag till länsstyrelsen i Västra Götaland inför en kommande tillståndsansökan gällande en sådan anläggning.

Tillståndsansökan beräknas ske under början av hösten. Ett slutgiltigt beslut om etablering av en anläggning är också avhängigt ett flertal andra faktorer såsom säkerställande av tillgång på uttjänta däck samt avtal om leveranser av återvunna material, framhåller Enviro.

Enviro har utvecklat en patenterad metod för återvinning av uttjänta fordonsdäck som enligt dem gör det möjligt att återvinna ingående komponenter såsom kimrök, olja och stål. Kimrök är en oljebaserad komponent som är central vid framställning av nya däck och däckframställning med hjälp av återvunnen kimrök har stora positiva miljökonsekvenser.

Enviro pekar på att det gjorts en livscykelanalys av Svenska Miljöinstitutet IVL som visar att däckframställning med hjälp av kimrök som återvunnits med Enviros metod, kan leda till mellan 79 och 84 procent lägre utsläpp av växthusgasen koldioxid jämfört med vid användning av jungfrulig kimrök.

En kommande återvinningsanläggning i Uddevalla kan också leda till nya industrijobb.

– Hur många beror förstås på hur stor anläggningen blir och vilka volymer som vi kommer att återvinna men att den här typen av anläggningar genererar nya jobb råder det inget tvivel om, säger Thomas Sörensson, vd för Enviro.