Mer svenskt stöd till grön energifond

Tomas Oneborg/SvD/TT: Sida har beslutat att förlänga ett stöd till Världsbankens energifond Esmap över fyra år. Arkivbild.

Sveriges ekonomiska stöd till Världsbankens energifond (Esmap) förlängs.

Biståndsmyndigheten Sida kommer att betala ut 240 miljoner kronor över fyra år, vilket är lika mycket som betalades ut även under föregående fyraårsperiod.

Inför dessa fyra år, 2021–2024, har det beslutats att en del av insatserna ska göra att fler fattiga i världens låg- och medelinkomstländer får tillgång till och råd med hållbar matlagning.

Fondens övergripande syfte är att främja tillgången till hållbar energi och påskynda utfasningen av fossila bränslen. Den ska också utgöra en drivande kraft för att Världsbankens investeringar ska ställas om i grönare riktning.

Sverige är en av fondens fyra största finansiärer, tillsammans med Norge, Danmark och Nederländerna.