MIT-forskare utvecklar ”Framtidens park”

Konstnärlig illustration av hur MIT-forskarna tänker sig att framtidsparken, med hjälp av sakernas internet (IoT), kan fungera som interaktiv samlingsplats. Bild: MIT Senseable City Lab

Av Simon Matthis

I staden Laval i den kanadensiska provinsen Québec har dok torander vid ansedda MIT-universitet (Massachusetts Institute of Technology) i USA , i samarbete med staden Laval utvecklat innovativa koncept för att uppleva ”framtidens park ”.

Sex kreativa idéer har tagits fram i ett första steg i ett treårigt forskningssamarbete mellan MIT-labbet Senseable City Lab (SCL) och staden Laval. Förhoppningen är att arbetet ska bidra till att skapa ett nytt centrum i staden där människan, innovation och resiliens (återhämtningsförmåga) står i centrum. Blandade aktiviteter.

Studenterna fick i uppgift att klura ut nya upplevelser för den framtida parken Le Carré Laval. Le Carré Laval ska byggas i ett före detta stenbrott i en central del av Laval. Fokus ligger på att omvandla platsen till ett område för innovation för blandade aktiviteter. Parken ses då som en plats i korsningen mellan arbete och fritid, för vilken forskarna ska utforma innovativa upplevelser avsedda att locka människor från alla samhällsskikt.

– Framtidens park är en plats där digital teknik förstorar det fysiska rummet så att människor kan hitta nya sätt att arbeta eller använda sin fritid på, säger Simone Mora, postdoktorand vid SCL.

 

Fördjupad reflektion

Under våren 2020 deltog olika aktörer och medborgare i Laval i möten med forskare från SCL för att hjälpa MIT-studenterna att fördjupa sin reflektion kring användningen av en framtidspark på 2000-talet.

– Framtidens park är först och främst en tillgänglig och innovativ offentlig plats. Vad vi framför allt letar efter är modet och tekniken att skapa rikare och mer meningsfulla mänskliga upplevelser. Guiden Senseable City Guide är för Laval en utgångspunkt i det perspektivet, säger Stéphane Boyer, ledamot i kommunstyrelsen i Duvernay-Pont-Viau.

Staden Laval kommer bjuda in med borgare, intressenter och tekniska partner att aktivt delta i denna offentliga process.

 

bild
Att använda ljuskällor på ett innovativt och interaktivt sätt är en pusselbit i MIT-forskarnas parkkoncept. Bild: MIT Senseable City Lab

 

Senseable City Lab

– Vi är mycket nöjda med att samarbeta med staden Laval och att tillsammans börja se framtidens offentliga platser som knutpunkter för innovation. Återkoppling och samråd spelar en viktig roll i utformningen av morgondagens stad. Vi ser fram emot att diskutera detta vidare med Lavalborna, säger Carlo Ratti, chef för Senseable City Lab på MIT.

– De presenterade arbetena samlar visioner och erfarenheterna som utnyttjar digital teknik för att skapa nya typer av mänskliga interaktioner och förbättra den sociala dynamiken som redan finns i offentliga platser. Publiceringen av Senseable City Guide är ett första steg i forskningsprojekt, som kommer att fortsätta fram till 2022, säger Ricardo Alvarez, postdoktorand vid SCL.

 

bild
”Le Parc du futur” ligger vid en sjö och ett före detta stenbrott mitt i staden Laval. Bild: MIT Senseable City Lab

Huvuddragen i de koncept som presenteras i guiden är följande: ”Activating Surface” står för fysiska enheter och interaktiva ytor i parken, bland annat hologram och ljuskällor, som uppmuntrar människor till social interaktion, att röra på sig och utforska omgivningen.

”Infinite Memories” utnyttjar tekniker för att tillhandahålla medel för skapande (till exempel en lasergraveringstudior) som gör det möjligt för parkanvändare att skapa och dela viktiga minnen med varandra. ”Fora” ser parken som en ”agora”, en samlingsplats där medborgarna deltar i dialoger och diskussioner med hjälp av sakernas internet (”IoT”) kopplade till parkmöbler (till exempel via uppkopplade stolar och bord i parken).

 

bild
”Le Parc du futur” ska framför allt vara en tillgänglig och innovativ, publik plats. Bild: MIT Senseable City Lab

 

”iTable” är bord där människor kan sitta, prata och äta. När man vänder uppochner på borden förvandlas de till pekskärmar med elektroniskt bläck, perfekt för att människor ska kunna dela idéer med varandra. ”MinecARft” tillhandahåller en verktygslåda utformad för att inspirera människor att utföra ”uppdrag”, skapa och uttrycka sig. En app för förstärkt verklighet gör det möjligt för parkbesökarna att skapa objekt, interagera med andra och ge feedback om sina skapelserna.

 

bild
Forskarna experimenterar med hologram i parken som med all rätt kan kallas framtidsparken, ”Le Parc du futur”. Bild: MIT Senseable City Lab

”Foodprint” bygger på den starka mattraditionen som finns i Laval, med många gårdar med närodlad mat, genom foodcourt som kopplar samman människor med gårdar och leverantörer i Laval och på så sätt främja sociala kontakter en naturlig miljö. 

 

bild
MinecARft är en verktyglåda som ska inspirera människor att bli kreativa genom att till exempel ge varandra olika ”upp- drag”. Bild: MIT Senseable City Lab

Fakta: Laval 

Med en befolkning på över 438 000 är Laval den tredje största staden i provinsen Québec i Kanada. Det är också en av de regioner i provinsen som har högst befolkningstillväxt. I samarbete med olika partner planerar Laval för närvarande att förvandla de centrala delarna av staden till dess gravitetiska och kulturella centrum: en plats där det är gott att bo, studera, arbeta och där det finns ett rikt nöjesliv.

bild
Vid iTable-borden kan man duka upp för picknick och om man vänder på dem, fungerar de som bord för uppkopplade möten. Bild: MIT Senseable City Lab

Fakta Senseable City Lab

Senseable City Lab är en avancerad tvärvetenskaplig forskargrupp som ingår i Massachusetts Institute of Technology (MIT). Labbet samlar kunskap från designers, stadsplanerare, ingenjörer, fysiker, biologer och samhällsvetare för att skapa nya verktyg för kritiska studier, som gör det möjligt för människor att lära känna städerna ”så att städerna lär känna oss ”

 

bild
Interaktiv bänk i parken. Bild: MIT Senseable City Lab