Ragn-Sells och Kemira i gemensam satsning på fosforåtervinning

Foto: Ragn-Sells

Ragn-Sells och kemiföretaget Kemira meddelar att de har inlett ett samarbete för att återvinna näringsämnet fosfor ur avloppsslam på Kemiras område i Helsingborg. Projektet fick nyligen 51 miljoner kronor i stöd från Klimatklivet, Sveriges satsning på teknik som minskar klimatutsläpp.

Den planerade anläggningen i Helsingborg bygger på Ash2Phos, en patenterad teknik som har utvecklats av Ragn-Sells innovationsbolag EasyMining.

Det nya avtalet innebär att Ragn-Sells går vidare med planerna att bygga en anläggning för fosforåtervinning inom Kemiras industripark i sydvästra Helsingborg. Kemira kommer bland annat att leverera viktiga råvaror till processen. Fullt utbyggd väntas anläggningen skapa omkring 30 nya arbetstillfällen i Sverige.

Ash2Phos-tekniken använder sig av förbränt avloppsslam, ur vilket mer än 90 procent av fosforn i askan tas tillvara. Samtidigt återvinns också järn och aluminium från de vattenreningskemikalier som använts för att binda fosforn i slammet i reningsverken. Kemira kan sedan använda både järnet och aluminiumet på nytt.

Fakta: Fosfor
Grundämnet fosfor, med den kemiska beteckningen P, ingår i mineralgödsel och är nödvändigt för jordbrukets matproduktion. Både Sverige och EU är beroende av import, främst från Marocko (Västsahara), Kina och Ryssland. Fosfor kommer i dag från fosfatmalm som bryts i gruvor.

Malmen innehåller ofta föroreningar som den giftiga tungmetallen kadmium. Kadmiumet följer med i gödslet, tas upp av växter och hamnar på våra tallrikar och därmed i våra kroppar.

En regeringsutredning som lades fram under 2020 föreslår ett lagkrav på att minst 60 procent av den fosfor som finns i Sveriges avloppsslam måste återvinnas. Det innebär ett stort behov av nya lösningar för återvinning. Flera andra länder i Europa har redan lagstiftat om liknande krav.

Källa: Ragn-Sells