Startupföretag får 20 miljoner för att skala upp produktion i Bäckhammars bruk

Foto: Paper Province

Det Londonbaserade startupföretaget Lixea har beviljats drygt tjugo miljoner kronor från EU för att fortsätta utveckla sin patenterade process för att tillverka kemikalier ur träavfall. Det uppger Paper Province.

Lixea driver sin första pilotanläggning i värmländska Bäckhammar.

Lixea har tagit fram en patenterad process som med hjälp av nya, billiga och miljövänliga lösningsmedel, så kallade jonvätskor, omvandlar träavfall, gräs eller jordbruksrester till högkvalitativa beståndsdelar. Dessa kan sedan användas som byggstenar till miljömässigt hållbara kemikalier, material och bränslen.  

Finansieringen kommer att gå till att skala upp och kommersialisera Lixea-tekniken.

– Detta är en viktig milstolpe inte bara för Lixea, utan för bioraffinaderiindustrin som helhet. Vi känner att vi närmar oss ett genombrott, säger Krisztina Kovacs-Schreiner, vd för Lixea, till Paper Province.