Multiskadad skog i fokus för ny forskningssatsning

Enligt Norra Skog finns stora kunskapsluckor när det gäller multiskadad skog, där skogen drabbats av allt från kraftiga stormar till olika angrepp. Därför kommer Norra Skogs Forskningsstiftelse stödja satsningar med inriktning på att förhindra, åtgärda eller återanvända skadad skog.

– Vi vill verkligen att det ska bli ett forskningsfokus på multiskadad skog och på så sätt få nya svar och lösningar. Det kommer ge en förbättrad lönsamhet för våra 27 000 medlemmar som tillsammans äger 2,1 miljoner hektar skog över halva Sveriges yta, säger Marie Simonsson ny ordförande för Norra Skogs Forskningsstiftelse, i ett pressmeddelande.

Norra Skogs Forskningsstiftelse är en fristående stiftelse med målet att utan vinstsyfte främja forskning och utveckling som är av betydelse för skoglig och industriell verksamhet i norra Sverige. Stiftelsen har sitt ursprung i skogsägarföreningen Norrskog och har sedan starten 1996 beviljat närmare 28 miljoner i stöd till olika forskningsprojekt.

– Det som gör Norra Skogs Forskningsstiftelsen unik är att när vi väljer projekt utgår vi från tre perspektiv- vi vill att forskningen ska förhindra, åtgärda och- eller visa på hur vi ska kunna använda den skadade råvaran på ett så effektivt sätt som möjligt. Den kunskapen kommer vara betydelsefull för framtidens skogsägare, menar Marie Simonsson.