Den gröna omställningen i fokus på  Swedish Mining Research and Innovation day

Maria Sunér, VD Svemin och Jenny Greberg, Programdirektör Swedish Mining Innovation. Foto: Swedish Mining Innovation

För sextonde gången gick konferensen när Swedish Mining Research and Innovation day av stapeln nyligen.

Under årets konferens stod samhällets gröna omställning på agendan och representanter från industri, akademi och politiken ställdes inför frågeställningen om vi möter samhällets behov och om vi gör det snabbt nog.

Under eftermiddagen släppte Swedish Mining Innovation sin största satsning någonsin, 45 miljoner till resurseffektivitet och hållbar produktion inom gruv- och metallutvinningsindustrin. Det nyligen beviljade 160-miljoners projektet Nexgen SIMS presenterades också för första gången.

- Det var som alltid inspirerande att få ta del av övriga talares presentationer och inspel, det är verkligen mycket som händer just nu. Vilken härlig känsla att för första gången för det svenska gruvklustret ha förmånen att presentera vårt NEXGEN SIMS-projekt. Roligt att det redan nu ges så stor uppmärksamhet och intresse, säger projektledare Jan Gustafsson, Senior Project manager, Epiroc.

Under de två paneldebatterna samlades ledande personer från branschen, myndigheter och politik för att diskutera hur vi ska öka innovationstakten i ljuset av gruvbranschen som viktig möjliggörare för de samhällsutmaningar som finns, både kopplat till den gröna omställningen men även till de globala hållbarhetsmålen. Ett genomgående tema var kompetens- och kunskapsförsörjningen som är kritisk för att de ambitiösa målen ska nås, och vems egentligen ansvaret är.

- Industrin genomgår just nu en historisk transformation och blir koldioxidneutral och autonom, och för att detta ska lyckas måste politik och myndigheter genom sina beslut och insatser stötta och möjliggöra utvecklingen, säger Jenny Greberg, programdirektör Swedish Mining Innovation.

 

Under konferensen passade Swedish Mining Innovation på att släppa nyheten om 45 miljoner till resurseffektivitet och hållbar produktion inom gruv- och metallutvinningsindustrin. Genom Vinnovas satsning på hållbar industri har man fått extra medel under de tre kommande åren till forsknings- och innovationsprojekt.

 

- Det här är den största satsningen programmet någonsin har gjort och det ger ökade möjligheter till att stötta även lite större projekt, något som efterfrågats av aktörerna, säger Jenny Greberg.

 

Även om konferensen tagit på sig en modern kostym stod traditionsenlig prisutdelning från stiftelsen Bergforsk på agendan, där årets bästa examensarbete, årets bästa licientiatuppsats och årets bästa examensarbete belönades. De tre pristagarna fick ta emot en hälsning från Bergforsk ordförande Staffan Sandström, VD Zinkgruvan och ge en kort presentation av sina avhandlingar.

 

Swedish Mining Research and Innovation day (fd Bergforsk), är ett samarrangemang mellan det strategiska nationella innovationsprogrammet för gruv och metallproducerande industri Swedish Mining Innovation och gruvornas branschorganisation Svemin.

 

Källa: Swedish Mining Innovation