Stora Enso lanserar ligninbaserade innovation

Foto: Stora Enso

Stora Enso har nyligen lanserat en ligninbaserade innovation, NeoLigno. NeoLigno är ett biobaserat bindemedel fritt från formaldehyd och isocyanater.

Aktuella användningsområden för NeoLigno är spånskivor och isoleringsmaterial inom byggindustrin, men Stora Enso säger sig också leta efter fler användningsområden för materialet.

– Allt fler företag efterfrågar säkrare och naturligare material för att kunna erbjuda sina kunder högkvalitativa, helt biobaserade slutprodukter. NeoLigno framställs av lignin från vår egen produktion, säger Lauri Lehtonen, Head of Innovation inom Stora Ensos division Biomaterials.

Stora Enso har producerat lignin kommersiellt sedan 2015 vid bruket i finska Sunila.