Startupbolag inom elvägar får mångmiljonstöd av riskkapitalbolag

Foto: Almi Invest

Almi Invest Greentech, ett svenskt bolag som via regionala riskkapitalbolag investerar i startups, har beslutat att investera åtta miljoner kronor i Elonroad, som utvecklar en teknik för elvägar, där elfordon laddas under körning.

 

I emissionen på totalt cirka 22 miljoner kronor deltar även logistikföretaget Bring och EU:s riskkapitalfond EIT Urban Mobility. Pengarna ska användas till att certifiera tekniken och att göra bolaget redo för kommersiell utrullning efter pågående pilotprojekt. Målet är att 2025 kunna använda tekniken för alla typer av elektriska fordon.

 

Elvägar, där elfordon laddas medan de körs på vägen, är ett sätt att få ned transportsektorns påverkan på de globala koldioxidutsläppen. Dessutom minskar de batteribehovet med upp till 70 procent.

 

Lundabolaget Elonroad har utvecklat en teknik för elvägar, baserad på en unik laddskena, som laddar elfordon både under körning och parkering. Elonroad tillverkar, installerar, driftar och underhåller laddskenan.

 

I och med denna riktade emission får Elonroad nu möjlighet att påbörja nästa fas i kommersialiseringen av elvägar och laddning via laddskenor på marken, enligt Almi Invest. Samtidigt påbörjas två nya pilotprojekt med Bring i både Sverige och Norge.

 

-  Det finns stora fördelar med elvägar. De bidrar till stor miljönytta genom minskade utsläpp och skapar förutsättningar till mycket kostnadseffektiva lösningar både för enskilda aktörer och för samhället i stort. I och med denna investering bidrar vi aktivt till ett möjligt paradigmskifte inom transportsektorn och betydande framtida svensk export, säger Jörgen Bodin, Investment Manager på Almi Invest Greentech.

 

Elonroad driver redan ett projekt för Trafikverket i Lund, där tekniken testas på en sträcka för stadsbuss.