Siemens Energy och Liquid Wind i fördjupat samarbete kring elektrobränsle

Illustration: Liquid Wind

Siemens Energy är ett av världens ledande energiteknikbolag. Efter flera års samverkan har företaget officiellt valt att fördjupa samarbetet med Power-to-Fuel-bolaget Liquid Wind för produktion av elektrobränsle, med syftet att bidra till en betydande minskning av koldioxidutsläpp inom sjöfarten. Siemens Energy kommer att investera i Liquid Wind AB och bidrar även med teknik och expertis till utveckling av eMetanol-anläggningar. 

Liquid Winds eMetanol-anläggningar kommer att integrera ett 70-Megawatt PEM-Elektrolysör från Siemens Energy, som nyttjar förnybar el för att spjälka vatten och separera vätgas från syrgas. Den gröna vätgasen kombineras därefter med biogen CO2 och därmed skapa koldioxidneutralt flytande bränsle. Elektrobränslet från en anläggning ska ersätta fossila bränslen inom sjöfarten, och kan förhindra utsläpp av upp till 100 000 ton CO2 per år.

Utöver elektrolysören tillför Siemens Energy att automation, power distribution, elektrifiering, motorer och drivenheter till projektet. Siemens Energy bidrar även med digitala verktyg under projekteringsfasen och kommer att stödja driften och optimeringen av anläggningarna.

 

bild

 

"eMetanol kommer att bli en stark drivkraft för framtidens transporter, och Siemens Energy vill vara en aktiv del av detta", säger Engelbert Schrapp, Principle Corporate Account Manager på Siemens Energy.

 ”Liquid Wind är en av de mest avancerade utvecklarna inom eMetanol. Deras ambitionsnivå och skalbarhet tillsammans med Siemens Energys teknik, som PEM-elektrolysatorer och digitala verktyg, kan mycket väl bli avgörande byggstenar i utvecklingen mot en mer hållbar transportindustri.”, fortsätter Engelbert Schrapp

 

bild
Engelbert Schrapp, Principle Corporate Account Manager på Siemens Energy. 

 

“Efter ett nära samarbete i fem år, är vi glada och stolta över att officiellt kunna välkomna Siemens Energy till Liquid Winds projekt”, säger Claes Fredriksson, VD och grundare av Liquid Wind.

“Siemens Energy bidrar med värdefull expertis, världsledande lösningar och ett globalt nätverk. Deras systemlösningar och samarbetsvilja kommer att spela en nyckelroll i vår målsättning att skapa och producera eMetanol-anläggningar, som vi sedan duplicerar och etablerar på fler och nya marknader, för att effektivt och skalbart möta den ökande efterfrågan på kostnadseffektiva, koldioxidneutrala drivmedel.", fortsätter Claes Fredriksson

  

bild
 Claes Fredriksson, VD och grundare av Liquid Wind.

Med två års beräknad produktionstid av den första anläggningen FlagshipONE förväntas eMetanolen vara tillgänglig på marknaden i början av 2024. ”Liquid Winds planer på uppskalning och duplicering är ambitiösa och vi räknar med att närmare 500 standardiserade produktionsanläggningar finns etablerade världen över år 2050,” avslutar Claes.

Bilder: Siemens Energy, Liquid Wind