Ny nationell satsning på vätgas

Toyota Mirai, en bränslecellsdriven bil. Foto: Mariordo/Wikimedia Commons

Energiforsk och RISE har lanserat ett strategiskt samarbete genom ett nationellt FoU-program kring vätgas.

Det nya forskningsprogrammet ska samla merparten av all forskning och utveckling kring vätgas och andra elektrobränslen, under de närmaste åren. Enligt Rise har vätgas stor potential, inte bara som bara som bränsle och råvara i transport- och industrisektorn, utan även genom att vätgas ger möjlighet att lagra energi och flytta laster i tiden inom elsektorn.

– Vätgasen är en nödvändig pusselbit för att nå våra klimatmål. Vätgasbaserade lösningar länkar också samman olika sektorer. Därför är det viktigt att se till helheten i ett systemperspektiv för att minska samhällskostnaden. En sådan fråga är hur storskalig vätgasproduktion skall integreras in i ett volatilt elsystem med förnybar produktion. Sådana analyser ger politiker och andra beslutsfattare möjlighet att fatta rätt beslut, säger Johan Sandstedt som är forsknings- och affärsutvecklare på RISE och projektledare för Swedish Hydrogen Development Center, SHDC.

Efter att EU i somras publicerat den nya vätgasstrategin och att Fossilfritt Sverige la förslag till en svensk nationell strategin i början av året har nya vätgasinitiativ haglat tätt från näringslivet. Men det behövs bättre kunskap om vätgasens möjligheter och utmaningar och vilken roll som vätgas förväntas få i energi- och klimatomställningen, anser Rise.

– De känns fantastiskt att starta den här satsningen, vätgas är högintressant för Sverige och Europa. Att göra det i samarbete med RISE, som är i framkant i forskning kring vätgasens användning, är dessutom en stor styrka, säger Markus Wråke, vd på Energiforsk.

Forskningssatsningen kommer att ha ett systemperspektiv och ska fokusera på hur resurser kan användas på ett effektivt och hållbart sätt för samhället. För att nå fram till robusta och objektiva svar på övergripande forskningsfrågor, kommer även teknik- och marknadsstudier att ingå.