Stålindustrin granskar sin egen klimatfärdplan

Svensk järn- och stålindustri ska publicera en uppföljningsrapport av den klimatfärdplan som lanserades 2018.

 – Mycket har hänt sedan 2018. Tempot för att satsa och ställa om har inte avtagit, snarare ökat. En rad satsningar har initierats och blivit verklighet sedan lanseringen av vår klimatfärdplan. Stora kliv och teknikskiften löper parallellt med små, viktiga projekt som skruvar i detaljerna. Med rätt förutsättningar, inte minst politiska beslut för tillväxt och konkurrenskraft, kan fler åtgärder genomföras och vår vision om fossilfrihet bli verklighet, säger Bo-Erik Pers, vd på Jernkontoret, i ett pressmeddelande.

I samband med att ”Klimatfärdplanen – sammanfattning och uppföljning 2020” lanseras bjuder Jernkontoret in till ett samtal med bland andra Annika Jacobson, statssekreterare på miljödepartementet, Johan Kuylenstierna, ordförande för Klimatpolitiska rådet och Mikael Román, analytiker på Tillväxtanalys. Frågeställningen är om och i så fall hur klimatfärdplanerna kan göra mer nytta när politiska klimatstrategier mejslas fram.

– Det arbete för en hållbar omställning som sker inom järn- och stålindustrin har potential att ge klimateffekt på riktigt. Industrin tar egna initiativ och vi märker att marknaden och kunderna efterfrågar hållbara produkter. Nu vill vi se en industripolitik som stöttar och skapar förutsättningar för vår omställning, inte fler regleringar och hot om höjda skatter, vi har kommit längre än så, säger Helén Axelsson, energi- och miljödirektör på Jernkontoret och en av deltagarna i det politiska samtalet den 21 april.