Framtidens stadsplanerare sökes av Vinnova och Formas

Framtidens stadsplanerare sökes av Vinnova och Formas.

Klimatförändringarna är här, och dess effekter hotar våra städer och samhällen. Hur anpassar vi och rustar våra städer till de negativa konsekvenser som vi kan förvänta oss? Vinnova och Formas vill med en ny satsning stötta utvecklandet av ny kunskap och framtagandet av lösningar.

Uppvärmningen i Sverige går dubbelt så fort som i resten av världen. Översvämningar, värmeböljor, skyfall och extremt väder är exempel på utmaningar framtidens städer kommer att behöva hantera. Vinnova och Formas presenterar nu varsin utlysning som på olika sätt ska främja innovation och forskning för att anpassa våra städer och bebyggda miljöer till de klimatförändringar vi redan nu ser och kan förvänta oss framöver.

Vinnova söker aktörer som vill och kan bidra med idéer och lösningar för att klimatanpassa våra städer och samhällen. Vi ser framför oss att de som behöver ta en aktiv roll i detta viktiga arbete är exempelvis kommuner, regioner, myndigheter, företag, branschorganisationer, akademi och forskningsinstitut. Arbetet behöver vara en laginsats, tanken är att minst tre parter ska stå bakom varje ansökan.  

– Den här satsningen är viktig då klimathotet redan nu leder till stora utmaningar för våra städer och samhällen, med behov som hela tiden växer. Vi vill med detta initiativ stötta samarbeten mellan engagerade aktörer som har ett driv att tillsammans kunna utveckla metoder och lösningar för att hantera utmaningarna. Vi hoppas att de lösningar som tas fram på sikt även ska kunna spridas, både inom Sverige och internationellt, säger Lars Friberg, utlysningsansvarig hos Vinnova.

Utlysningen gäller för 2-åriga innovationsprojekt med möjlighet till fortsatt finansiering. Budgeten är preliminärt 50 miljoner kronor för den första utlysningsomgången och de beviljade projekten kommer att tilldelas mellan 2–5 miljoner kronor.