Svenska Powerswap har utvecklat ett system för automatiskt batteribyte

Bild: Powerswap AB

Powerswap AB (publ) har utvecklat ett system för automatiskt batteribyte för elbilar som möjliggör snabbt utbyte av urladdade batterier på endast 3 minuter. Powerswaps mål är att eliminera de hinder som bromsar elbilens utbredning och på så sätt accelerera omställningen till en fossilfri transportsektor. Bolaget genomför en nyemission för att finansiera pilotprojekt på Preem intill Arlanda och vidare produktifiering av systemet för att ta nästa steg mot kommersialisering.

Trots att elbilar medför många fördelar präglas de fortfarande av betydande nackdelar; de är betydligt dyrare än fossilbilar, tar lång tid att ladda och medför räckviddsångest. På grund av detta utvecklas elbilsförsäljningen i en otillräcklig takt – i Sverige utgörs endast 1,1% av den totala bilflottan av renodlade elbilar (Q4 2020). Powerswaps mål är att eliminera nackdelarna som hindrar den nödvändiga utvecklingen, genom att erbjuda automatiskt batteribyte. Med Powerswaps teknik kan en elbil laddas på mindre än 3 minuter, vilket gör elbilen till ett betydligt mer attraktivt val för många. På så sätt bidrar Powerswap till att accelerera försäljningen av elbilar, och till att initiera den storskaliga övergången till en fossilfri transportsektor. Lösningen utgör ett nödvändigt komplement till sladdladdning och är utvecklat för att integreras på befintliga bensinstationer. Powerswaps ambition är nu att introducera batteribytestekniken på marknaden, och den första anläggningen är redan under planering. Den kommer att upprättas på Preems station i Rosersberg – just intill Arlanda flygplats.

“Vi arbetar hela tiden med att utveckla våra stationer och tittar på nya lösningar som kan ge mervärden till våra kunder. Det här är en innovativ idé och vi ser med spänning fram emot att se pilotanläggningen på vår station intill Arlanda flygplats” – Patrik Johansson, chef för stationsverksamheten på Preem.

Med hjälp av systemet kan en heltäckande laddinfrastruktur etableras på kort tid och till en kostnad som motsvarar en tiondel av kostnaden för ett motsvarande nätverk av laddstolpar. Det möjliggör även för bilisten att bibehålla sina gamla tankningsrutiner, till en kraftigt reducerad milkostnad (1,5 SEK/mil).

De första användarna av systemet kommer att vara utvalda bilflottor, såsom taxibolag och budbolag. Dessa utgör en betydande del av trafiken och deras verksamheter tillåter inte tidskrävande laddning. Automatiskt batteribyte förväntas även bli en kraftig konkurrensfördel för biltillverkarna;

“En elbil som byter batterier på kortare tid än det tar att tanka en fossilbil, och som samtidigt är billigare, blir på många sätt överlägsen dagens elbilar – och betydligt mer attraktiv.”