Ngenic ansöker om notering på First North

Bild: Nick Chong/Unsplash

Det råder stor kapacitetsbrist i elnäten, börsaktuella Ngenic är en mellanhand på energimarknaden.

Det skarpa läget på energimarknaden just nu är motiveringen till att Ngenic nu ansöker om en notering på First North. Ngenic vill ta marknadsandelar snabbare och växa utanför Sverige. Under bolagets senast rapporterade verksamhetsår, 2019, omsatte Ngenic 16,5 Mkr och gjorde en rörelseförlust på 10,9 Mkr. Ngenic har ännu inte rapporterat siffror för 2020, men omsättningen ökade marginellt under 2020, trots pandemin.

- ”Framför allt förflyttades mycket av omsättningen från engångs- och projektintäkter till produktförsäljning och återkommande intäkter”, säger en av grundarna Fredrik Fernlund.

Bolagets mål är att ta in 50 miljoner kronor vid noteringen. Bolagets värderas idag till 120 miljoner kronor.

- ”Vi tittar även ut mot Europa och Tyskland som är en stor marknad där man också bygger ut sin solenergi väldigt mycket. Det här är en sektor som inte har så många lösningar på sina problem i dag, men där mycket behöver göras på väldigt kort tid”, säger Fredrik Fernlund.

Bolaget ägs idag till större delen av sina grundare och ett nätverk av affärsänglar kallat PÄAB, kort för Professionell ägarstyrning AB. I ägarskaran ingår Henrik Didner från fondbolaget Didner & Gerge och Genovis- och Arocellägaren Mikael Lönn. Bland övriga tidiga investerare finns även Uppsala Universitet Holding AB.

Ngenics lösning bygger på att kunna styra förbrukningen ute hos kunderna, med så liten påverkan som möjligt på dem, men så stor betydelse som möjligt för nätet och energisystemen. Det handlar i praktiken om att stänga av framför allt uppvärmning under korta tider när belastningen i nätet är hög.

”Vi kan under korta perioder stänga av delar av värmesystem – oftast privatpersoners värmepumpar – precis i topparna med bibehållen komfort”, säger Fredrik Fernlund.

Ngenic är i grunden ett green tech-bolag vars teknik ger privatpersoner, företag eller bostadsrättsföreningar bättre kontroll genom att installera en internetuppkopplad dosa i sitt värmesystem. Tillsammans med en mobilapp kan kunderna sedan följa sin förbrukning, men också se till att uppvärmningen primärt körs när elpriserna är låga.

En bieffekt när många installerar systemet är att Ngenic kan se och följa förbrukningen på nätnivå och alltså erbjuda elbolag att ingripa om det ser ut att bli kapacitetsproblem.

”Med nuvarande installerad bas kan vi styra mellan 10 och 30 megawatt, beroende på temperatur, där de högsta effekterna ’finns tillgängliga’ när det är som kallast”, säger Fredrik Fernlund.