Valmet lanserar nya askanalysator

Bild: Valmet

Valmet har tagit fram en ny askanalysator, Valmet Recovery Ash Analyzer, för online-mätningar som kan ge betydande driftsbesparingar och öka tillgängligheten för sodapannor.

Lösningen ska minska risken för oplanerade stopp av pannan orsakade av till exempel korrosion.

Den nya analysatorn mäter asksammansättningen vid elfiltret samt asksmältningstemperaturen som beskriver askans korrosivitet och klibbighet.

Fram till nu har askhantering baserats på laboratorietester utan några standardkriterier för när aska ska börja behandlas och avlägsnas, enligt Valmet.

– Problemet med laboratoriemätningar är att prover tas så sällan och resultaten är ofta ofullständiga och kan inte användas för optimal kontroll. Nu, med online-analysatorn, är det möjligt att kontrollera den faktiska askkemin, och rengöring av pannor liksom driftskostnader kan optimeras kontinuerligt, säger Timo Laurila, verksamhetschef på Valmet.