De vill elektrifiera stålindustrins värmeprocesser

Gropugn med elektriska element för värming av göt. Foto: Evelina Carborn

Det svenska värmeteknologibolaget Kanthal har lanserar en ny kampanj riktad mot stålindustrin. Kampanjen går ut på att det är hög tid för stålindustrin att elektrifiera sin värmeprocesser, inte minst för miljöns skull.

Utsläppen från stålindustrin kommer nämligen i stor utsträckning från de olika värmeprocesserna, som traditionellt drivs av gas eller olja, enligt Kanthal.

– Om industrin ska uppnå sitt mål om fossilfritt stål så måste man sluta använda fossila bränslen i sina värmeprocesser. Elektrifiering är det mest lovande sättet att uppnå detta, säger Kanthals vd, Anders Björklund, i ett pressmeddelande.

Syftet med kampanjen är att öka kunskapen om elektrifiering och de fördelar som elektrisk värme bidrar med till olika processer inom ståltillverkningen. Kanthal framhåller att de med framgång redan hjälpt ett stort antal kunder att övergå till elektriska lösningar. Företaget använder också elektriska värmelösningar i sitt eget stålverk i Hallstahammar.

– Det finns många felaktiga uppfattningar om elektrisk värme, till exempel att den inte kan nå tillräckligt höga temperaturer. Men med vår teknik kan du elektrifiera alla typer av värmeprocesser inom ståltillverkning. Förutom att eliminera utsläpp av koldioxid och kväveoxider samt förbättra värmeeffektiviteten, ger elektriska värmelösningar en precis temperaturkontroll. Dessutom låter och ryker de mindre, vilket ger tystare och renare produktionsprocesser och ett bättre arbetsklimat, säger Anders Björklund.