ABB efterlyser fler samarbeten för att påskynda övergången till helelektriska gruvor

Helelektrisk grävmaskin. Foto: ABB

ABB har tecknat ett samförståndsavtal (Memorandum of Understanding) med Hitachi Construction Machinery för att få ut lösningar på marknaden som kommer att minska utsläpp av växthusgaser i samband med användning av tunga maskiner vid gruvdrift.

Företagen kommer att undersöka möjligheterna att tillämpa ABB:s elektrifierings, automations- och digitaliseringslösningar för gruvtruckar och grävmaskiner, som tillhandahålls av Hitachi Construction Machinery.

Men ABB vill också utveckla fler samarbeten med OEM-företag för att påskynda övergången till helelektriska gruvor.

 

– ABB efterlyser mer samarbete mellan OEM-företag och teknikföretag för att påskynda utvecklingen av nya utsläppsreducerande system med elektrifiering och automatisering av hela gruvdriften. Vi är redo att arbeta mer med OEM-företag för att skapa en gemensam strategi för marknaden och genom strategiskt samarbete tillhandahålla lösningar som kan möjliggöra ett samhälle med låga koldioxidutsläpp och göra gruvdriften mer ansvarsfull, säger Joachim Braun, chef för ABB:s division Process Industries, i ett pressmeddelande.

– Idag är våra kunders utmaning att elektrifiera gruvtruckar och tiden för förändring är nu. Men ingen kan uppnå denna omvandling ensam. Samarbete för nya lösningar med OEM- och gruvföretag behövs för att framgångsrikt integrera elektrifiering i gruvor, säger Max Luedtke, ABB:s globala chef för gruvdrift.