Sveaskog hoppar av Svenska Skogen

Foto: Sveaskog

Sveaskog har beslutat att bolaget går ur initiativet Svenska Skogen. Sveaskog har därför meddelat Svensk Skogskommunikation AB att bolaget avser lämna initiativet när gällande avtal upphör i juni 2022.

Enligt Sveaskog grundar sig beslutet i bolagets nya långsiktiga inriktning som har ett större fokus på biologisk mångfald och klimatanpassning tillsammans med ett fortsatt starkt fokus på leveransförmåga och ökad tillväxt i skogen.

- Vår nya inriktning innebär att vi kommer att prioritera kommunikationsinsatser utifrån vår egen kärnverksamhet, skogsbruket. Efter en process under hösten har vi nu beslutat att lämna initiativet, säger Per Matses, VD för Sveaskog.

Kampanjen Svenska Skogen vill visa att skogen är en växande kraft, förnybar i stället för förbrukningsbar. Den vill även peka på skogen som en tillväxtdrivare för Sverige. Bakom initiativet Svenska Skogen står LRF Skogsägarna, Skogsindustrierna, Bergvik Skog och Sveaskog tillsammans med många andra skogsföretag och skogsägare.

Kampanjen har dock fått kritik av tidningen Dagens Nyheter, eftersom skogsbrukets klimatnytta kan ifrågasättas enligt dem, och det är bakgrunden till att Sveaskog lämnar Svenska Skogen.