Volvo ska börja tillverka fordon av fossilfritt stål

Foto: Volvo

Volvo planerar att i år starta tillverkningen av konceptfordon och komponenter med stål från SSAB framställt med vätgas, så kallat fossilfritt stål.

Volvokoncernen och SSAB har för ändamålet tecknat ett samarbetsavtal om forskning, utveckling, serieproduktion och kommersialisering av vad de kallar världens första fordon av fossilfritt stål.

– Vi tar nu stormsteg mot en helt fossilfri värdekedja hela vägen ut till slutkund. Det är en ny grön industriell revolution som vi ser växa fram, säger Martin Lindqvist, vd och koncernchef SSAB.

Under 2021 kommer Volvo börja tillverka de första konceptfordonen och -maskinerna med stål från SSAB framställt med vätgas. Under 2022 planeras serietillverkning i mindre skala och sedan börjar en gradvis upptrappning mot massproduktion, är planen. Volvo och SSAB kommer även att samarbeta inom forskning och utveckling för att optimera användningen av stål i Volvos produkter vad gäller vikt och kvalitet.

Inom ramen för partnerskapet ingår även att se över gemensamma logistiklösningar som kan bidra till att minska SSAB:s miljöpåverkan vid interna och externa transporter. Ambitionen är att använda fordon från Volvo som drivs av batterier eller bränsleceller.