Norska bolaget Cebyc förvärvas av IWMAC och Egain

Bild: Egain Group

Den nybildade koncernen innehållandes IWMAC och Egain förvärvar det norska bolaget Cebyc. Detta är ytterligare ett steg för att uppnå målet att bli den ledande plattformen för uppkoppling av byggnader i Europa. Gruppen har en vision om att bekämpa klimatförändringarna genom att möjliggöra bättre övervakning, kontroll och optimering av byggnader inom detaljhandels-, industri, handels- och bostadssektorerna. Ett nytt koncernvarumärke kommer att tillkännages inom en snar framtid.

Cebyc är marknadsledande inom miljöledning och -rapporteringsprogram. Företaget utvecklar och distribuerar den ISO-certifierade programvaran Energinet till mer än 4 500 kunder, vilket motsvarar 25 000 byggnader och 12 000 användare, främst i norra Europa.

Byggnader står för 40 procent av EU:s koldioxidutsläpp – främst till följd av uppvärmning och kylning – och enligt en EU-rapport är 75 procent av alla byggnader är energiineffektiva. Med prognoser som visar att så mycket som 95 procent av dagens byggnadsmassa fortfarande kommer att vara i bruk om 50 år kommer optimeringen av denna sektors energiförbrukning att spela en nyckelroll för att uppnå EU:s mål att minska utsläppen av växthusgaser med 55 procent till 2030. För den nya gruppen innebär denna utmaning en enorm möjlighet.

"Vi kan nu erbjuda heltäckande lösningar, från branschens bästa dataintegration för gamla och nya byggnader till avancerad energioptimering och miljörapportering. Det är ett svar på krav från många av våra kunder, säger Trond-Øystein Bjørnnes, VD för den nybildade koncernen. "Eftersom fastighetsägare står inför allt mer ambitiösa hållbarhetsmål och efterlevnadskrav är intelligent digitalisering av både nya och gamla byggnader på en enhetlig och flexibel plattform ett mycket attraktivt sätt att minska energi- och resursavfallet", förklarar Bjørnnes.

– Förändringar i regelverk och teknik i kombination med en önskan från många kunder att effektivisera och konsolidera sin energi- och miljöledningsverksamhet gör denna kombination idealisk, säger Thor Øyvind Ludvigsen, vd för Cebyc. – Vårt fokus är att möta kundernas behov och nu kan vi erbjuda ett bredare utbud av sammankopplade och fristående lösningar, säger Ludvigsen.

Omkring 31 000 kommersiella, industriella, bostads- och offentliga byggnader och 3 000 livsmedelsbutiker i norra Europa är redan dagliga användare av antingen en IWMAC-, Egain- eller Cebyc-lösning för olika energikontrollnivåer, effektivitet och rapportering. År 2020 översteg de tre företagens sammanlagda omsättning 18 miljoner euro. Efter förvärvet av Cebyc kommer bolaget att ha kontor i sju länder med totalt 130 anställda. Bolagets ambition är att genomföra ytterligare förvärv inom det europeiska proptech-utrymmet med fokus att skapa ett så stort kundvärde som möjligt, samtidigt som man bidrar till en hållbar framtid.