Gränges minskade utsläppen genom att använda mer skrot i produktionen  

Foto: Gränges

Aluminiumtillverkaren Gränges rapporterar att de minskat de totala klimatutsläppen per ton med 8 procent jämfört med 2019, främst som ett resultat av ökade inköp av återvunnet aluminium samt av koldioxidsnålt primäraluminium.

Andelen inköpt återvunnet aluminium ligger nu på 22,5 procent av totalt inköpta metaller.

– Jag är mycket nöjd över att vi har intensifierat utvecklingen av ett bredare och mer hållbart erbjudande, eftersom våra kunder blir alltmer medvetna om vikten av att använda hållbara material. Att ha verifierad hållbarhetsinformation tillgänglig på produktnivå gör det möjligt för kunder att utvärdera klimatpåverkan längs sin värdekedja och förbättra deras hållbarhetsprestanda utifrån ett faktabaserat tillvägagångssätt. Vi utvecklar kontinuerligt hållbara erbjudanden som skapar konkret affärs- och hållbarhetsnytta samt värde för våra kunder, säger Gränges VD Johan Menckel.

2020 fick produktionsanläggningen i Finspång en provisorisk certifiering enligt Aluminium Stewardship Initiatives (ASI) Performance Standard.