Forskare ska undersöka miljörisker med sulfidförande bergmaterial

Foto: LTU

Trafikverket har beviljat forskargruppen i tillämpad geokemi vid Luleå tekniska universitet 16,7 miljoner kronor för forskningsprojekt där miljörisker med sulfidförande bergmaterial skall undersökas.

 

Två doktorander på avdelningen för geovetenskap och miljöteknik vid Luleå tekniska universitet kommer studera provtagningsmetodik och geokemiska modeller för bergkross, en tredje doktorand kommer att studera sulfidjordars miljörisker vid infrastrukturbyggande.

 

Syftet är att öka kunskapen om geologiska, mineralogiska, geokemiska och kemiska interagerande processer för att kunna bedöma omgivningspåverkan och potentiella miljörisker relaterat till hantering och nyttjande av sulfidförande bergmaterial.

 

– Målet är att material ska kunna användas som resurs och inte lagras på deponi. Detta har ett stort värde för Trafikverket och samhället i stort då det både handlar om hushållning med naturresurser och samhällsekonomi, säger Thomas Dalmalm på Trafikverket, i ett pressmeddelande.

 

Den nya kunskapen om de interagerande processerna ska användas för att utveckla prediktionsmetoder som hanterar omgivningspåverkan och miljörisker i framtida projekt.

 

– Denna forskning ligger bra i linje med regeringens ambitioner om resurseffektiv användning av bergmassor, säger projektledare Lena Alakangas, professor inom tillämpad geokemi på för geovetenskap och miljöteknik på LTU.