Helsingborg initierar förstudie för etablering av en Science Park

Bild; Helsningborgs stad

Helsingborgs stad planerar för att etablera en Science Park i samarbete med Campus Helsingborg och näringslivet, detta ska möjliggöra ökad kommersialisering av forskning och innovation och fördjupa samverkan mellan staden, näringslivet och Lunds Universitet/Campus Helsingborg. En viktig del av verksamheten är att bidra till utvecklingen av nya och etablerade företag, samt skapa förutsättningar för H22-initiativ att vidareutvecklas efter 2022.

Helsingborgs stad vill ta nästa steg i satsning på innovation och tillväxt i Helsingborgs näringsliv. Innovationsinitiativ bör knytas samman i en sammanhållande struktur och ges ett sammanhang och en profil som utgår från styrkeområden i Helsingborgs näringsliv, och som därmed kan gagna befintliga företag och skapa ökad attraktion. En Science Park behöver också ha en geografisk hemvist i staden.

- Vi vill skapa en Science Park i Helsingborg för att förstärka samarbetet mellan näringsliv, akademi och offentlig sektor med syfte att skapa innovation och tillväxt. Med en Science Park förstärks Helsingborgs konkurrenskraft avseende investeringar, kompetens, studenter och företagsetableringar, säger Peter Danielsson (M), kommunstyrelsens ordförande i Helsingborgs stad.

Charlotta Johnsson är nytillträdd rektor för Campus Helsingborg:

- Vi ser positivt på att tillsammans med staden och näringslivet ta fram förutsättningarna för en etablering av en Science Park i Helsingborg. Detta ligger i linje med målsättningarna i det strategiska samverkansavtalet mellan Lunds Universitet och Helsingborgs stad och blir ett viktigt gemensamt initiativ för att uppnå dem tillsammans.

Stadens satsning på H22 kommer också att vara en viktig del av förstudien:

-2022 kommer stadsmässan H22 att genomföras, men arbetet med H22 är samtidigt en innovationssatsning som gör avtryck både innan och efter själva mässan sommaren 2022. Vi ser att en Science Park är ett sätt samla ihop och ta hand om innovationsinitiativ på ett strukturerat sätt och ge dem ett sammanhang, samt vara ett sätt att skapa en långsiktig hemvist för H22 efter 2022, säger Jan Björklund (S), kommunalråd.

Fakta: Science Parks är stimulerande och utvecklande miljöer som erbjuder kunskapsintensiva tillväxtföretag infrastruktur, nätverk och affärsutveckling. En Science Park kan beskrivas som en mötesplats mellan människor, idéer, kunskap och kreativitet, samt utgör ofta en plattform för större innovations- och utvecklingsprojekt. Science Parken har ofta en nära anknytning till ett närliggande universitet eller högskola.