Striden om EU:s hållbarhetskrav skärps

Janerik Henriksson/TT: Energiminister Anders Ygeman (S).

Det är energiminister Anders Ygeman (S) och hans kollegor i Slovenien, Finland, Estland, Lettland, Litauen, Polen, Ungern, Slovakien och Tjeckien som lägger ut texten i ett brev till EU-kommissionen.

Det handlar om förslaget för vilka projekt och energislag som ska klassas som hållbara och gröna för fondförvaltare och andra att investera i, den så kallade taxonomin. Tanken är att det ska driva på klimatomställningen genom att styra kapital till hållbara projekt.

Risken med de formuleringar som finns i förslaget är att energi som kommer att vara central i den gröna omställningen får svårare att finansiera sig. Därmed riskerar de att inte bli av, säger Anders Ygeman, som uppges ha tagit initiativ till brevet.

Det som är tänkt som en miljöåtgärd riskerar istället att försena den gröna omställningen, befarar han.

Stor efterfrågan

I brevet kräver de tio att bioenergi som klarar kriterierna för hållbarhet enligt EU:s direktiv för förnyelsebar energi också ska klassas som hållbara i taxonomin. Förslaget måste skrivas om, anser de.

Statsminister Stefan Löfven har bara under den senaste veckan tagit upp den skarpa svenska kritiken mot taxonomin i enskilda möten med EU-kommissionens ordförande Ursula von der Leyen samt kommissionens vice ordförande Frans Timmermans, som ansvarar för grön omställning inom EU.

Vilka besked Löfven eventuellt har fått där och om kommissionen lyssnar är oklart.

Om jag hade varit säker på framgång hade jag inte skickat brevet, säger Anders Ygeman.

Hotar skogsvillkor

Sverige riktar särskilt in sig på att stora delar av det svenska skogsbruket kan bli utan grönklassning, om förslaget står sig. Det påverkar möjligheterna att få lån till bra villkor för satsningar på bioenergi och till exempel biodrivmedel från skogsråvara om ersättning för fossila drivmedel.

Kommissionen ska i slutet av mars lägga fram ett slutförslag med sikte på beslut i april. Efter det är möjligheterna att ändra eller stoppa förslaget små.

Rättad: I den tidigare versionen angavs fel antal länder som står bakom brevet.