"Asiatisk-oceaniska regionen kommer att leda den globala marknaden för batterilagring"

Energilagringsanläggning i anslutning till solkraftpark. Foto: Creative Common, kredit: SabineVanerp

Asiatisk-oceaniska regionen (APAC) var den största marknaden för batterilagringssystem 2020 och stod för 49,9  procent av den installerade kvantiteten på den globala marknaden.

Asiatisk-oceaniska regionen förväntas behålla sin topposition under prognosperioden fram till 2025, liksom dess marknadsandel på cirka 53,5 procent, följt av Europa, Mellanöstern och Afrika (EMEA) samt Amerika, säger GlobalData, ett ledande data- och analysföretag.

Företagets senaste rapport, "Battery Energy Storage System, Update 2021 - Global Market Size, Competitive Landscape, Key Country Analysis to 2025", avslöjar att batteriteknikens prisfall, det ökande behovet av nätstabilitet och integrering av förnybar energi på kraftmarknaden är de främsta drivkrafterna för marknaden för batterilagring.

- Kina kommer sannolikt att överträffa USA och leda marknaden på landnivå 2025. Marknaden för batterilagring i Kina beräknas uppgå till 3,22 miljarder dollar 2025. Med landets ambitiösa mål av förnybar energi bidrar den till att den accelererande installerade kapaciteten på marknaden för energilagring i Kina kommer att uppgå till nästan 12 GW år 2025, anser Bhavana Sri, energianalytiker på GlobalData.

Eftersom antalet nätanslutna förnybara elproduktionsanläggningar ökar kolossalt kommer APAC-regionen att fokusera på frekvensreglering i elnät för att kunna stabilisera fluktuationer inom kraftproduktion från förnybara energikällor. I slutet av 2025 förväntas de fyra bästa länderna i regionen, nämligen Kina, Sydkorea, Australien och Japan kunna installera en gemensam energikapacitet på 20,45 gigawatt.

EMEA-regionen var den näst största marknaden och stod för nära 30 procent av den globala kumulativa installerade kapaciteten fram till 2020. Regionen förväntas uppteckna en stadig användning av batterilagringssystem under prognosperioden, främst i europeiska länder.

Storbritannien och Tyskland förväntas bli de mest lovande marknaderna i Europa för batterilagring. Marknaderna i Mellanöstern och Afrika förväntas ha minsta möjliga inverkan på den regionala marknaden under prognosperioden, men de förväntas ändå spela en större roll på längre sikt.

Nordamerikanska regionen stod för cirka 21,1 procent av den globala installerade kapaciteten fram till 2020 och USA var den största marknaden globalt. Landet har en robust finansieringsstruktur för energilagring. På samma sätt utvidgade Kalifornien sitt framgångsrika incitamentsprogram för egenproduktion, vilket i hög grad kom att bidra till ökat antal lagringsinstallationer.

Samtidigt som COVID-19-pandemin ledde till en avmattning när det gällde kommersiella och industriella byggnader, ökade bostadstillväxten starkt i Kalifornien och Hawaii som ett resultat av incitament och resistens. Politiskt stöd anses vara en av de främsta anledningarna till tillväxten av teknik för batterilagring i USA.

- Under det senaste decenniet har olika nya digitala och smarta tekniker integrerats. Länder har offensivt främjat modernisering av nätutbyggnad. Dessutom har man förbättrat nätverkens förmåga att möta nutidens och framtidens krav. Nu används batterier för att hjälpa smarta nät, integrera förnybara energikällor, skapa mottaglig elmarknad, tillhandahålla kompletterande tjänster och förbättra både systemets motståndskraft och självförsörjning av energi, sammanfattar Bhavana Sri.

Enligt GlobalData tyder det mesta på att APAC-regionen kommer att kunna behålla sin topposition under prognosperioden fram till 2025, liksom en marknadsandel på cirka 53,5 procent 2025, följt av Europa, Mellanöstern och Afrika (EMEA) och USA.