Sjöfartsnäring: Fem procent av fraktbränslet ska vara grönt år 2030

Exmars fartyg "Waasmunster" ska segla med ammoniak. Foto: Exmar, Kredit: Henk Claeys

Om sjöfartsnäringen ska leva upp till Parisavtalet, minst fem procent av bränslet som används 2030, måste vara CO2-neutralt eller med andra ord helt grönt, enligt en analys från Getting To Zero.

Minst fem procent av bränslet som sjöfarten ska segla 2030 måste vara CO2-neutralt om sjöfartsnäringen ska leva upp till sina mål i förhållande till Parisavtalet.

Detta framgår av en analys från den Köpenhamnbaserade Getting To Zero-koalitionen, som stöds av ett antal sjöfartsaktörer, som har som mål att år 2030 sjösätta ett oceangående fartyg på vattnet som seglar på gröna bränslen.

Ammoniak som fartygsbränsle

Tankfartygsföretaget Exmar har i princip fått ett godkännande från Lloyd's Register för ett nytt gasfartyg som seglar på ammoniak.

Belgiska Exmar flyttar ett steg närmare ett ammoniakdrivet gasfartyg.

Företaget har nu i princip fått godkännande från klassificeringsbyrån Lloyd's Register för ett 40 000 kubikmeter tankfartyg som ska segla på gas och använda ammoniak som bränsle.