Scandinavian Biogas får 135 miljoner kronor i investeringsbidrag  

Foto: Scandinavian Biogas

Scandinavian Biogas koncernen har beviljats investeringsbidrag från Klimatklivet  om 135 miljoner kronor. Bidragen ska gå till utbyggnad av produktionskapacitet samt flytandegöring av den biogas som produceras vid bolagens anläggningar i Stockholmsregionen.

Klimatklivet är ett stöd för att minska utsläpp av koldioxid och andra gaser som påverkar klimatet. De investerade medlen ska ge största möjliga utsläppsminskning per investerad krona.

Projekten planeras påbörjas under 2021, och kommer sammanlagt att möjliggöra en årlig produktion av 235 GWh flytande biogas (LBG) i Stockholm. Det motsvarar ungefär 23,5 miljoner liter diesel.

– Investeringsbidraget visar att Klimatklivet tror på våra projekt och att vi har finansiell styrka att fullfölja dem. Detta är helt i linje med affärsområde Sveriges omställning till flytande biogas. Vi ser en markant ökad efterfrågan på flytande biogas både från nationella och europeiska kunder, säger Michael Wallis Olausson, affärsområdeschef för Sverige.