Ny kylmetod kan minska stålindustrins miljöpåverkan  

Testriggen. Foto: Högskolan i Gävle

Sedan två år finns vid Högskolan i Gävle finns en testbädd med unika möjligheter till exakt kylning av specialstål. Kyltekniken med jetstrålar möjliggör kontrollerade försök där forskarna kan kyla specialstål med exakta, lokala kylkurvor och dessutom behovsanpassa riggarna.

– I våra unika testriggar har vi utvecklat metoder att kyla stål som spar energi, minskar vattenåtgången upp till 50 procent, kräver mindre råvara och ger produkter med längre livslängd, säger Mohammad Jahedi, forskare vid Högskolan i Gävle, i ett pressmeddelande.

– Vår kunskap och våra testanläggningar kan, förutom att hjälpa svensk stålindustri att bli mer hållbar, också medverka till att utveckla nya produkter, vilket är avgörande på en internationellt väldigt konkurrensutsatt marknad, säger Mohammad Jahedi.

Enligt Mohammed finns ingen anläggning i världen som kan konkurrera med deras. Under de år forskarna arbetat har de märkt ett stort intresse från svensk stålindustri.

– Vi har ett mycket starkt samarbete på båda testriggarna. SSAB, Sandvik, Ovako, Outokumpu och Uddeholm är några av de som använder vår testmiljö, säger Jahedi.