Brittiska centralbanken får nytt mandat, grön övergång i penningpolitiken

Bank of England från luften. Foto: Creative Commons Lic. Kredit: Elena Petshevska

Enligt en seniorekonom på Sydbank kan framtiden mycket väl vara att Bank of England kommer att gynna utlåning till gröna projekt.

Den brittiska finansministern Rishi Sunak presenterade nyligen den årliga budgeten.

Den brittiska centralbanken har fått ett nytt mandat: den får inte längre bara kontrollera penningpolitiken i enlighet med inflationen utan också ta hänsyn till den gröna övergången.

Det är den brittiska finansministern Rishi Sunak som på onsdagen lade fram en ny riktning för Bank of England.

Det är dock inte första gången en europeisk centralbank går i den riktningen. Den svenska centralbanken, Riksbanken, är engagerad i samma manöver.

- Att centralbanker måste bidra till den gröna övergången är ingen ny agenda. I Skandinavien har Sveriges Riksbank nyligen beslutat att bankens förvärvsprogram i framtiden kommer att omfatta gröna obligationer. Vi tror att en uppenbar väg för Bank of England kommer att vara att bankens obligationsförvärvsprogram i framtiden måste återspegla Riksbankens planer, skriver seniorekonom på danska Sydbank, Kim Blindbæk.

Enligt honom kan framtiden mycket väl vara att Bank of England till exempel kommer att gynna utlåning till gröna projekt. Centralbanken har tidigare använt lån med särskilt gynnsamma villkor.

Detta gäller bland annat det så kallade Term Funding Scheme (TFSME). Ett utlåningsprogram som garanterar bankerna en låg ränta om de lånar ut pengarna till små och medelstora företag.

- Vi tror att ett liknande utlåningsprogram som fokuserar på bankernas utlåning för gröna projekt är rätt fortsätter Kim Blindbæk.

Enligt Kim Blindbæk är det dock viktigt att betona att den gröna övergången mer är ett politiskt ansvar än ett ansvar för centralbankerna.

Ändå finns det goda skäl för centralbankerna att ge en hjälpande hand.

- Om centralbankerna på lång sikt ser till att bankerna stöder den gröna övergången genom billig finansiering för bankerna, har vi kommit långt. Till exempel kan man lätt föreställa sig att Bank of England på sikt kommer att kräva hur bankerna vidarebefordrar det kapitalet., de lånar från centralbanken, skriver Kim Blindbæk.