Företaget Myfc beviljas två svenska bränslecellspatent

Sebastian Weber, CTO för myFC. Foto: myFC

Patent- och Registreringsverket har beviljat företaget myFC, som utvecklar skalbara bränsleceller, patent för två innovationer som ligger till grund för konceptet Active Power Balancing.

De patenterade innovationerna tar vara på fördelarna med respektive teknik: optimal, oberoende och distribuerad bränslecellsstyrning och aktiv balansering av battericeller. Detta ska enligt företaget öka teknikens prestanda, livslängd och användbarhet.

 

Patentet som täcker Fuel Cell Power Architecture beskriver ett förbättrat bränslecells- och batterihybridsystem som stöder optimala termiska förhållanden och elproduktion. Lösningen som beskrivs i patentet ska göra det möjligt för varje enskild uppsättning seriekopplade bränsleceller att fungera oberoende av andra uppsättningar samt vid sin egen optimala effektpunkt.  

 

Det andra beviljade patentet kombinerar myFC:s bränslecellsenhet med battericeller för att möjliggöra automatisk aktiv balansering av battericeller. Att balansera battericeller medför enligt myFC normalt både en kostnad och en potentiell energiförlust, men den här innovationen gör det möjligt att leverera optimal effekt utan energiförlust och extra kostnad.

 

– Vi använder redan tekniken i våra pågående projekt. Det betyder att vi helt enkelt kan optimera det distribuerade bränslecellsystemet genom hur vi ansluter våra plana bränslecellsenheter och därigenom uppnå målapplikationens effekt- och spänningskrav. Vi möjliggör också aktiv laddningsbalansering av battericellen utan extra kostnad eller komplexitet. Båda dessa patent är viktiga komponenter för vårt erbjudande av freedom in design, möjliggör modularitet och övervinner kända utmaningar, säger Sebastian Weber, CTO för myFC, i ett pressmeddelande.