Norska EQT Infrastructure och Nysnø Climate Investments nya ägare till Torghatten

Torghatten har nyligen byggt världens största helelektriska bilfärja. Foto: EQT Infrastructure

Norska EQT Infrastructure och Nysnø Climate Investments är nya ägare till transportkoncernen Torghatten. Torghatten är en av Norges största transportgrupper och driver rutter för färjor, expressbåtar, bussar och flygtrafik över hela landet. Företaget kommer att fortsätta arbeta med sina ambitiösa planer för förnyelse av grön flotta genom att investera i ny teknik. Flygtrafiksegmentet kommer däremot inte längre att ingå i gruppen och majoritetsägarskapet i Widerøe kommer att behållas av Torghattens befintliga ägare.

– Torghatten kommer att investera i framtidssäker klimatteknik för gröna transporter. Färjor, expressbåtar och bussar är kritisk infrastruktur i Norge. Tillgänglig, klimatvänlig, säker och prisvärd kollektivtrafik är avgörande för att skapa nollutsläppssamhällen. Nysnø investerar i Torghatten för att göra detta möjligt, säger Eivind Egeland Olsen, investeringsdirektör på Nysnø.

– Vår strategi är att göra utvalda investeringar i framåtblickande företag som använder ny klimateknik för att komplettera vår portfölj som huvudsakligen består av tidigare teknikteknikföretag. Grönare transporter är avgörande för att uppnå Norges klimatmål att halvera utsläppen till 2030. Färjor och bussar är också väl lämpade för elektrifiering. Uppskattningar visar att om färjor använder mer batteri- och vätgasteknik och stadsbussar blir elektriska kan utsläppen minskas med 2,4 miljoner ton koldioxidekvivalenter från 2021 till 2030.

En grönare sjötransportindustri kommer att ge Norge en global konkurrensfördel inom maritima nollutsläppstekniker. Den maritima industrin i Norge är redan världsledande inom den gröna övergången. Nu när den internationella sjöfartsindustrin vill minska utsläppen kommer efterfrågan på sådan teknik och expertis att öka.

– Att utveckla eltransporter både på land och till sjöss är strategiskt viktigt för Norge. Det stimulerar aktivitet längs kusten, skapar nya möjligheter och bygger kunskap som efterfrågas globalt, säger Siri Kalvig, vd för Nysnø Climate Investments.

Torghatten har nyligen byggt världens största helelektriska bilfärja för rutten mellan Bastø och Fosen, och har beställt mer än hundra elektriska stadsbussar till staden Oslo.