Två nya svenska patent beviljas myFC

Bild: Diana Parkhouse/Unsplash

Patent- och Registreringsverket har beviljat myFC patent för två innovationer som ligger till grund för konceptet Active Power Balancing. De patenterade innovationerna tar vara på fördelarna med respektive teknik: optimal, oberoende och distribuerad bränslecellsstyrning och aktiv balansering av battericeller. Detta ökar teknikens prestanda, livslängd och användbarhet.

Patentet som täcker Fuel Cell Power Architecture beskriver ett förbättrat bränslecells- och batterihybridsystem som stöder optimala termiska förhållanden och elproduktion. Lösningen som beskrivs i patentet gör det möjligt för varje enskild uppsättning seriekopplade bränsleceller att fungera oberoende av andra uppsättningar samt vid sin egen optimala effektpunkt. Denna lösning används nu i pågående projekt och spelar en viktig roll för att skapa modularitet och skalbarhet i myFC:s teknikerbjudande.

Det andra beviljade patentet, Fuel cell proactive charge balancing and external supply, kombinerar myFC:s bränslecellsenhet med battericeller för att möjliggöra automatisk aktiv balansering av battericeller. Att balansera battericeller medför normalt både en kostnad och en potentiell energiförlust, men den här innovationen gör det möjligt att leverera optimal effekt utan energiförlust och extra kostnad.

– Vi använder redan tekniken i våra pågående projekt. Det betyder att vi helt enkelt kan optimera det distribuerade bränslecellsystemet genom hur vi ansluter våra plana bränslecellsenheter och därigenom uppnå målapplikationens effekt- och spänningskrav. Vi möjliggör också aktiv laddningsbalansering av battericellen utan extra kostnad eller komplexitet. Båda dessa patent är viktiga komponenter för vårt erbjudande av freedom in design, möjliggör modularitet och övervinner kända utmaningar, säger Sebastian Weber, CTO för myFC.

Den svenska patentmyndigheten är den första som beviljar patent för dessa två innovationer. myFC:s globala patentportfölj består av mer än 100 godkända patent och pågående patentansökningar.