SaltX ingår partnerskap för att optimera sin laddningsreaktor

Bild: Charles Deluvio/Unsplash

Nasdaq First North-listade SaltX Technology har ingått ett avtal om partnerskap med det australiensiska företaget Calix Limited, som utvecklar en banbrytande teknik för kalcineringsprocesser. Avtalet innebär att de båda bolagen tillsammans ska utveckla en laddningsreaktor för att optimera SaltX energilagringslösning med en ny skalbar teknik.  

Reaktorn kommer att installeras vid SaltX pilotanläggning i Stockholm och med en komplett optimerad lagringslösning anpassat för SaltX teknik och nanocoatade salt.  Reaktorn beräknas vara klar för testning och verifiering under 2021.  

I december i fjol tillkännagav SaltX samarbetet med en ledande leverantör av fluidiserad bäddteknik, Sumitomo SHI FW, för att bygga en urladdningsreaktor på 100 kW till SaltX nya pilot i Stockholm. 

Calix kommer att förse energilagringslösningen med en laddningsreaktor. 

Den nya 200 kW-laddningsreaktorn är baserad på ritningar av Calix banbrytande elektriska kalcineringsteknologi. Reaktorn kommer att anpassas och optimeras för SaltX nanocoatade salt. Inledande tester med det nanocoatade saltet har genomförts i mindre skala hos Calix med lovande resultat. 

Installationen av laddningsreaktorn kommer att ske under sommaren 2021 och därefter kommer piloten bli ett komplett system med både en urladdnings- och laddningsreaktor. 

Syftet med samarbetet är att skala upp tekniken ytterligare i en andra fas.