Jernkontoret framhåller stålets klimatnytta i färdiga produkter

Bild: Jernkontoret

Svenskt Näringslivs vd Jan-Olof Jacke skriver på DI debatt att klimatnyttan som svenska företag exporterar till hela världen borde vara en hörnsten i svensk klimatpolitik. Jernkontoret skriver i ett pressmeddelande att de ställer sig bakom det budskapet, men framhåller också den nytta som våra svenska järn- och stålprodukter bidrar med när de används.

Stål finns i många produkter och de produkter som inte innehåller stål har ofta producerats med hjälp av stål. Till exempel kläder, livsmedel, läkemedel, plast och trä.

Besparingarna för klimatet, människa och ekonomi vid användning av avancerade stål kan vida överstiga den belastning som uppstår i produktionen av själva stålet, enligt Jernkontoret. Exempel på det är konstruktioner som kan göras lättare och starkare. Stål kan också förlänga livslängden på både material och produkter i utsatta miljöer. Stålets egenskaper kan vidare bidra till ökad energi- och resurseffektivitet.  

”Klimatutmaningen är global, vi löser den med både minskade utsläpp och produkter som gör nytta för en hållbar utveckling”, skriver Jernkontoret.