Det kommer behövas 20–30 storskaliga batterifabriker i Europa

Foto: SGU

Fossilfritt Sveriges strategi för en hållbar batterivärdekedja slår fast att det kommer att kommer behövas 20–30 storskaliga anläggningar för produktion av battericeller i Europa under det kommande decenniet för att möta efterfrågan på batterier för olika tillämpningar. Energimyndigheten, Naturvårdsverket och Sveriges geologiska undersökning ställer sig generellt bakom Fossilfritt Sveriges analys. Det skriver SGU i ett pressmeddelande i dag.

I batteristrategin från Fossilfritt Sverige konstateras att råvaruförsörjningen är en utmaning ”som kräver utveckling av mer hållbara gruvor och en dramatiskt ökad grad av återvinning av batterimetaller”.

Där framhålls också att kompetensutveckling är en nyckelfråga för varje del i batterivärdekedjan och därför bör yrkesutbildningar tas fram för för arbetskraft som kan starta sitt arbete i kommande batterifabriker.

En annan nyckelfråga som pockar på sin lösning är ökad materialeffektivitet (insamling, återvinning och återanvändning av material), då det i dag i stort sett saknas incitament för cirkulära materialflöden.