Ramboll blir konsult till Europas största Power-to-X-anläggning

Esbjergs skyline. Foto: Ramboll

Det danska fondförvaltningsföretaget CIP offentliggjorde häromdagen sina planer på att bygga något som sägs bli Europas största Power-to-X-anläggning, som ska omvandla kraft från vindkraftverk till havs till grön ammoniak. Ramböll har varit ansvarig för säkerhets- och riskanalyser i den inledande fasen av projektet.

Den nya anläggningen, som kommer att ligga i Esbjerg, kommer att utvecklas av Copenhagen Infrastructure Partners (CIP) i samarbete med företag inom lantbruks- och sjöfartsnäringen.

Den färdiga ammoniaken kommer att användas som jordbrukssektorn som koldioxidfritt gödselmedel och av sjöfarten som bränsle. Överskottsvärmen kommer att användas till fjärrvärme i Esbjerg.

– Detta är ett fantastiskt projekt som kommer att bidra betydligt till att Danmark når sitt koldioxidminskningsmål på 70 procent fram till 2030. Vi behöver projekt som dessa om vi ska nå målet, säger Mogens Skov, Global Spearhead Director i Rambolls energidivision, i ett pressmeddelande.

När platsen för anläggningen har valts kommer en miljökonsekvensbedömning samt ett antal riskbedömningar att genomföras och lämnas in för godkännande av myndigheterna.