Miljöprojekt inom gruvindustrin får dela på 24 miljoner

Bild: Swedish Mining Innovation

Det strategiska nationella innovationsprogrammet Swedish Mining Innovation har beviljat medel – totalt 24 miljoner kronor – till gruvprojekt som syftar till att lösa industrins utmaningar inom hållbarhet, miljö och klimat.

44 projektansökningar kom in till utlysningen som stängde i november 2020 och av dessa har nu 10 förstudier, 5 fullskaleprojekt och 1 pilotprojekt beviljats finansiering.

– Det är stor bredd på årets beviljade projekt, de spänner över värdekedjan från gruva och metallproduktion till återvinning. Bland annat så har vi två projekt om den kritiska metallen Litium som behövs vid batteriproduktion och är viktig för den gröna omställningen. I ett pilotprojekt ska Northvolt testa att ersätta fossila bränslen med förnybar energi vid främst litiumproduktion från primära källor, och i en förstudie ledd av Chalmers så kommer man att utveckla en metod för utvinning av litium från återvunna batterier, säger Lawrence Hooey, Teknik- och innovationsansvarig på Swedish Mining Innovation, i ett pressmeddelande.

 

Följande 10 förstudier har beviljats finansiering:

 

Hållbar utvinning av fosfor från gruvavfall

Sustainable REcovVEry of phosphorous from mine tAiLings

Projektledare: Luleå tekniska universitet

Beviljad finansiering: 500 000 kr

 

Rening av kvicksilver från svavelsyraproduktion

Removal of mercury from sulfuric acid production

Projektledare: Chalmers tekniska universitet

Beviljad finansiering: 500 000 kr

 

Återvinning av Li från batterierna via förbättrade kemiska omvandlingar med återvunnet kol och vattenlakning

Recovery of lithium from the batteries via enhanced chemical transformations using waste carbon and water leaching

Projektledare: Chalmers tekniska universitet

Beviljad finansiering: 500 000 kr

 

Magnesiums roll vid järnmalmspelletisering

ROMI: Role of Magnesium in iron oxide pelletizing

Projektledare: Luleå tekniska universitet

Beviljad finansiering: 490 000 kr

 

Svavelrening av svavelrika järnmalmsfyndigheter

Sulfur removal from sulphur containing iron ores

Projektledare: Swerim

Beviljad finansiering: 500 000 kr

 

Omvandling av gruvrester till värdefulla produkter

Transforming mining residues to valuable products

Projektledare: Luleå tekniska universitet

Beviljad finansiering: 500 000 kr

 

Numerisk simulering för optimering av bergborrning och lastning för gruvdrift

Numerical Simulation for Optimisation of Rock Drilling and Loading for Mining

Projektledare: Luleå tekniska universitet

Beviljad finansiering: 499 000 kr

 

Förstudie malmpulverisering med pulsad högeffektmikrovågor

Prestudy of rocks comminution with very high pulsed microwave power

Projektledare: Uppsala universitet

Beviljad finansiering: 500 000 kr

 

Övergång till elektromobilitet och autonomi i entreprenadmaskiner med hjälp av digitala tvillingar

Digital-Twin enabled Transition into Electromobility and Autonomy in Construction Equipment (eTWIN)

Projektledare: Blekinge tekniska universitet

Beviljad finansiering: 467 000 kr

 

VR-Baserad Fjärrstyrning med Adaptiv Autonomi för Delad Kontroll av Mobila Manipulatorer

Virtual Reality Based Teleoperation with Adaptive Autonomy for Remote Shared Control of Mobile Manipulators

Projektledare: Örebro universitet

Beviljad finansiering: 500 000 kr

 

 

Följande 5 fullskaleprojekt har beviljats finansiering:

 

AI-baserad autonomous drönare för detektion av gaser i dagbrott (G-DRONES)

AI enabled autonomous drones for gas inspection of open pit mines (G-DRONES)

Projektledare: Luleå tekniska universitet

Beviljad finansiering: 2 086 000 kr

 

Avlastningsstrategier för brytning på stora djup i svenska gruvor

Destressing strategies for mining under highly stressed conditions in the deep mines of Sweden

Projektledare: Luleå tekniska universitet

Beviljad finansiering: 4 896 000 kr

 

Metals4U+: Mineraliska råvaror för en grön och digital framtid

Metals4U+: Mineral raw materials for a green and digital future

Projektledare: Bergskraft

Beviljad finansiering: 4 114 000 kr

 

Påverkan från gruvindustrins stoftnedfall på skogens biologiska mångfald och ekosystemtjänster (MINEDUST)

Impacts of mining dust deposition on forest biodiversity and ecosystem services (MINEDUST)

Projektledare: Sveriges lantbruksuniversitet

Beviljad finansiering: 3 200 000 kr

 

Modellering av hydraulslangar för säker fjärrstyrd borrning

Safe Remote Drilling through Predictive Modeling of Hydraulic Hoses

Projektledare: Örebro universitet

Beviljad finansiering: 2 841 000 kr

 

 

Följande pilotstudie har beviljats finansiering:

 

Grön kalcinering

Green calcination

Projektledare: Northvolt

Beviljad finansiering: 2 312 000 kr

 

Swedish Mining Innovation är det strategiska nationella innovationsprogrammet för svensk gruv och metallproducerande industri, och en del av Vinnova, Energimyndigheten och Formas satsning på strategiska innovationsområden.