Tree To Textiles demoanläggning byggs i Nymölla bruk

Foto: Stora Enso

Tree To Textile, ett innovationsföretag som samägs av H&M, IKEA, Stora Enso och LSCS Invest, kommer att investera 35 miljoner euro i en demonstrationsanläggning vid Stora Ensos bruk i Nymölla.

Enligt Stora Enso innebär det ett stort steg mot kommersialisering av en ny hållbar textilfiber med skalbar teknik och låga tillverkningskostnader. Målet för Tree To Textile är att minska textilindustrins miljöavtryck avsevärt och göra hållbara textilfibrer tillgängliga för alla.

– Vi rör oss längre ner i värdekedjan. TreeToTextile innebär nya möjligheter, inte bara för skogsindustrin. På den här resan samarbetar vi med andra branschledare och även om våra utmaningar kan skilja sig åt delar vi alla samma ambitiösa engagemang för att skapa en mer hållbar framtid, säger TreeToTextiles vd Roxana Barbieru tillika vice VD för Emerging Businesses and Alliances Management på Stora Enso, i ett pressmeddelande.