Nytt pilotsystem gör metallers miljöprestanda spårbar

Bild: IVL

Tack vare ett pilotsystem som det IVL-ledda projektet TraceMet har tagit fram kan man se metallers klimatavtryck och hur mycket återvunnet material den innehåller. Branschorganisationen Svemin har initierat projektet där företag, hela vägen från gruva till slutanvändare, har deltagit.

 

– I förlängningen kan detta bli basen för ett certifieringssystem för metallbranschen, säger Erik Lindblom, projektledare på IVL Svenska Miljöinstitutet, i ett pressmeddelande.

 

TraceMet har utvecklat ett system som kan visa metallens klimatavtryck och hur mycket återvunnet material den innehåller. Systemet bygger på blockkedjeteknik som håller reda på hur metallens miljöprestanda förändras när den vidareförädlas av olika aktörer.

 

Projektet har tagit fram två olika pilotsystem. Det ena följer värdekedjan för järn, från gruvan via ståltillverkning till bussar eller lastbilar. Det andra gäller koppar, från gruvbrytningen via tillverkning av koppartråd till elmotorer.

 

– Tack vare de administrativa instruktionerna i systemet kan metallen certifieras av en oberoende part, säger Erik Lindblom.